A tojásfestés, a tojáshímzés szerves része a Húsvéthoz

kapcsolódó népi hagyományoknak, ugyanakkor önálló

népmûvészeti ággá fejlõdött, s a díszített tojások az

ünneptõl függetlenül is elõállítható, gyûjthetõ, kiállítható

mûtárgyakká váltak.

A múzeum a népmûvészeti tojásdíszítmények változatos

és gazdag gyûjteménye. Gyûjtõköre elsõsorban Európa,

kiemelten a Kárpát-medence. Hazai tojásfestõk és díszítõk

alkotásai tájegységenként mutatjuk be.

A múzeumban megtalálhatók az Európában ritkábban

elõforduló, távolabbi tájak kultúráját reprezentáló izraeli,

kínai, indonéziai darabok is.

A vitrinekben helyet kapnak a tojásmotívumot felhasználó

népi iparmûvészeti és iparmûvészeti alkotások.

A múzeum fejlesztése során létrehozandó szakkönyvtár

és kutatószoba a gyûjtemény múzeumi igényeknek

megfelelõ katalógusával együtt az érdeklõdõk mélyebb

szakmai igényeit is jól fogja szolgálni.